Paidir an Tiarna; Cré na nAspal - Pádraig Ó Niadh


Recording: [Download audio file] [Download AIFF audio file (of processed ‘user’ version)] [Download AIFF audio file (of archive version)]

Transcript

Ár nAthair atá ar neamh,
Go naofar t'ainm.
Go dteaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil
Ar an talamh mar níotar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dhúinn inniu.
Maith dhúinn ár bhfiacha
Mar mhaitheannamuide dár bhfiacha féin.
Ná lig sinn i gcathú,
Ach saor sinn ón olc.
Áiméan.

**********

Creidim i nDia,
Ár nAthair uilechumhachtach,
Cruthaíodóir neamh agus talamh,
In Íosa Críost (...) Aonmhacsan,
Ós é sin ár dTiarna,
A gabhadh ón Spiorad Naomh,
A rugadh ón Maighdean Mhuire,
D'fhuiling a pháis
Agus fuair bás (ar son sinn uile a fhuascailt agus) a shlánú.
D'éirigh an treas lá ó mhairbh.
Chuaigh suas ar neamh.
Tá ina shuí ar dheis Dé, ár nAthair uilechumhachtach.
As sin tiocfaidh le breithiúnas a thabhairt
Ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim insa Spiorad Naomh,
Agus sa Naomheaglais Chaitliceach Rómhánach,
I gcumann na naomh,
I maith(eamh) na bpeacaí,
In aiséirí na gcorp,
Agus insa mbeatha bhuan.
Áiméan.

Commentary

This item, a recitation of the Lord's Prayer and the Apostles' Creed, was recorded primarily for phonetic purposes. There are five examples of the former and two of the latter in the Doegen collection. For a study of the Lord's Prayer in Irish see Cathal G. Ó Háinle's series of three essays: 'The Pater noster in Irish: the pre-Reformation period', Celtica 21 (1990), 470-88; 'The Pater Noster in Irish: Reformation texts to c. 1650', Celtica 22 (1991), 145-64; 'An Phaidir: Ó Maolchonaire agus Ó hEodhasa', Celtica 24 (2003), 239-51.

Title in English: The Lord's prayer; the Apostles' Creed
Digital version published by: Doegen Records Web Project, Royal Irish Academy

Description of the Recording:

Speaker: Pádraig Ó Niadh from Co. Galway
Person who made the recording: Karl Tempel
Organizer and administrator of the recording scheme: The Royal Irish Academy
In collaboration with: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (now Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Recording information does not exist for this record. Recording information does not exist for this record.
Archive recording (ID LA_1175g2, from a shellac disk stored in Galway) is 00:47 minutes long. Archive recording (ID LA_1175g2, from a shellac disk stored in Galway) is 00:47 minutes long.
User recording (ID LA_1175g2, from a shellac disk stored in Galway) is 00:46 minutes long. User recording (ID LA_1175g2, from a shellac disk stored in Galway) is 00:46 minutes long.