Mac Conaglaigh, Pádraig

An bheirt a bhí thall in Albain - Pádraig Mac Conaglaigh

Title in English: The two men who were over in Scotland

Mánus Ó Maolagáin - Pádraig Mac Conaglaigh

Title in English: Manus Mulligan