Mac Giolla Cheara, Phil

An ceannaí snáithe - Phil Mac Giolla Cheara

Title in English: The thread-merchant

An crooked-legged gentleman - Phil Mac Giolla Cheara

Title in English: The crooked-legged gentleman

Uimhreacha - Phil Mac Giolla Cheara

Title in English: Numbers