Uimhreacha - Seán Ó Direáin


Taifeadadh: [Íoslódáil an comhad fuaime] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan glanta don ‘úsáideoir’)] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan cartlainne)]

Tras-scríbhinn

(H)aon. Dó. Trí. Ceathair. Cúig. Sé. Seacht. Ocht. Naoi. Deich. (H)aon ndéag. Dó dhéag. Trí déag. Ceathair déag. Cúig déag. Sé déag. Seacht déag. Ocht déag. Naoi déag. Fiche. Deich fichead. Dhá fhichead. Leithchéad. Trí fichid. Deich is trí fichid. Cheithre fichid. Deich agus cheithre fichid. Agus céad.

Aistriúchán

One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. And a hundred.

Tráchtaireacht

Is le haghaidh anailís foghraíochta go príomha a rinneadh an taifeadadh seo de na huimhreacha á rá. Tá 30 sampla dá leithéid i mbailiúchán Doegen.

Teideal i mBéarla: Numbers
Leagan digiteach foilsithe ag: Tionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen, Acadamh Ríoga na hÉireann

Cur síos ar an Taifeadadh:
Cainteoir: Seán Ó Direáin as Co. na Gaillimhe
Duine a rinne an taifeadadh: Karl Tempel
Eagraí agus riarthóir scéim na dtaifeadtaí: Acadamh Ríoga na hÉireann
I gcomhar le: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (anois Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Taifeadta ar 08-09-1930 ag 16:00:00 in: Coláiste na hOllscoile, Gaillimh. Taifeadta ar 08-09-1930 ag 16:00:00 in: Coláiste na hOllscoile, Gaillimh.
Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1109g3, ó cheirnín seileaic i nGaillimh): 00:37 nóiméad ar fad. Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1109g3, ó cheirnín seileaic i nGaillimh): 00:37 nóiméad ar fad.
Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1109g3, ó cheirnín seileaic i nGaillimh): 00:36 nóiméad ar fad. Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1109g3, ó cheirnín seileaic i nGaillimh): 00:36 nóiméad ar fad.