Teagmháil

  • Siobhán Nic Giolla Phádraig, Leabharlannaí Acadamh Ríoga na hÉireann, s [dot] fitzpatrick [at] ria [dot] ie, 00-353-1-6380910;
  • Eoghan Ó Raghallaigh, Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, eoghan [dot] oraghallaigh [at] mu [dot] ie.