Uimhreacha - Amhlaoibh Ó Loingsigh


Taifeadadh: [Íoslódáil an comhad fuaime] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan glanta don ‘úsáideoir’)] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan cartlainne)]

Tras-scríbhinn

Aon. Dó. Trí. Ceathair. Cúig. Sé. Seacht. Ocht. Naoi. Deich. Haon ndéag. Dó dhéag. Trí déag. Ceathair déag. Cúig déag. Sé déag. Seacht déag. Hocht déag. Naoi déag. Fiche. Deich fichead. Dathad. Deich is dathad. Trí fichid. Deich is trí fichid. Cheithre fichid. Deich is ceithre fichid. Céad. Agus míle.

Aistriúchán

One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninty. A hundred. And a thousand.

Tráchtaireacht

Is le haghaidh anailís foghraíochta go príomha a rinneadh an taifeadadh seo de na huimhreacha á rá. Tá 30 sampla dá leithéid i mbailiúchán Doegen.

Teideal i mBéarla: Numbers
Leagan digiteach foilsithe ag: Tionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen, Acadamh Ríoga na hÉireann

Cur síos ar an Taifeadadh:
Cainteoir: Amhlaoibh Ó Loingsigh as Co. Chorcaí
Duine a rinne an taifeadadh: Wilhelm Doegen
Eagraí agus riarthóir scéim na dtaifeadtaí: Acadamh Ríoga na hÉireann
I gcomhar le: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (anois Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Taifeadta ar 03-09-1928 ag 16:10:00 in: Seomra na Gearmáinise, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Taifeadta ar 03-09-1928 ag 16:10:00 in: Seomra na Gearmáinise, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1034d3, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:34 nóiméad ar fad. Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1034d3, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:34 nóiméad ar fad.
Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1034d3, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:32 nóiméad ar fad. Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1034d3, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:32 nóiméad ar fad.