Eachtra an scoláire - Tomás Breathnach (c.1839-?)


Taifeadadh: [Íoslódáil an comhad fuaime] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan glanta don ‘úsáideoir’)] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan cartlainne)]

Tras-scríbhinn

Eachtra an scoláire a chuaigh ag tá(...) na tíorach
Le comhrac crua caillí (dá chur) amach san oíche
Nuair a bhí an... Do luíodar ar chardáil, ar (ghlámáilt) is ar (...)
(Sa deireadh) (...) ísleán den ardán is ardán den íseal.

Do thug sí trí ruaillí ar fuaid an tí timpeall
Agus cad a (theagmhódh) (...) (tuairgín) (...)
Do luíodar ar chardáil, ar (ghlámáilt), ar chia(...)
(Go ndéanfaidís) ísleán den ardán is ardán den íseal.

Nuair a bhíodh an scoláire (féin) in uachtar bhíodh trua aige dhon chailligh
Agus nuair a bhíodh an chailleach in uachtar bhuaileadh sí é ó thalamh.
"Aithnímse ar mo chluasa," ar sise, "agus a bhfuaireadar den mhála
Go bhfuil an (léan) trócaire (ag imeacht mar ) (...) cách é.

"Aithnímse ar an gcnapán," ar sise, "tá (...) mo stuaice
Gurb é an ceann ramhar (...).

Aistriúchán

The adventure of the scholar who went (...) the country
Hard battle with a hag putting him (?) out at night
When the... They started debating(?), groping(?) and (...)
At last (...) a low place of a high place and a high place of a low place.

She dashed around and about the house three times
And what touched(?) (...) a pestle(?) (...)
They started debating(?), groping(?), and (...)
That they would make (?) a low place of a high place and a high place of a low place.

When the scholar himself(?) was on top he would take pity on the hag
And when the hag was on top she used to beat him thoroughly.
"I can tell by my ears," she says, "and what they got of the bag (?)
That terrible(?) mercy is going like (?) (...) all.

"I recognize by the lump," she says, "that is (...) on top of my head
That it is the fat one (...).

Tráchtaireacht

Mír de dhán fada greannmhar é anseo. Le haghaidh leaganacha níos faide i lámhscríbhinní féach, mar shampla: Acadamh Ríoga na hÉireann, LS 23 A 24, lch 107; Acadamh Ríoga na hÉireann, LS 23 D 19, lch 301; Coláiste na hOllscoile Corcaigh, LS Torna 43 (c), lch 33; agus Ollscoil Villanova, Irish MS 8, lch 32. Bíonn leaganacha ó bhéal níos giorra de ghnáth ná na leaganacha liteartha. Féach, mar shampla, Cnuasach Bhéaloideas Éireann (an Coláiste Ollscoile, BÁC) LS 45, lgh 127-33, agus LS 218, lgh 396-9.

Teideal i mBéarla: The scholar's adventure
Leagan digiteach foilsithe ag: Tionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen, Acadamh Ríoga na hÉireann

Cur síos ar an Taifeadadh:
Cainteoir: Tomás Breathnach as Co. Chiarraí
Duine a rinne an taifeadadh: Wilhelm Doegen
Eagraí agus riarthóir scéim na dtaifeadtaí: Acadamh Ríoga na hÉireann
I gcomhar le: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (anois Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Taifeadta ar 10-09-1928 ag 16:55:00 in: Clochar na Trócaire, Cill Airne (oifig). Taifeadta ar 10-09-1928 ag 16:55:00 in: Clochar na Trócaire, Cill Airne (oifig).
Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1064d2, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:56 nóiméad ar fad. Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1064d2, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:56 nóiméad ar fad.
Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1064d2, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:54 nóiméad ar fad. Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1064d2, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:54 nóiméad ar fad.