Uimhreacha - Proinnsias Ó Súilleabháin


Taifeadadh: [Íoslódáil an comhad fuaime] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan glanta don ‘úsáideoir’)] [Íoslódáil comhad fuaime AIFF (den leagan cartlainne)]

Tras-scríbhinn

Aon. Dó. Trí. Ceathair. Cúig. Sé. Seacht. Ocht. Naoi. Deich. Aon ndéag. Dó dhéag. Trí déag. Ceathair déag. Cúig déag. Sé déag. Seacht déag. Ocht déag. Naoi déag. Fiche. Aon is fiche. Dó is fiche. Trí is fiche. Ceathair is fiche. Cúig is fiche. Sé is fiche. Seacht is fiche. Ocht is fiche. Naoi is fiche. Deich ar fhichid. Dathad. Caogad. Seasca. Seachtmhó. Ochtmhó. Naocha. Céad. Míle. Milliúin.

Aistriúchán

One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Twenty one. Twenty two. Twenty three. Twenty four. Twenty five. Twenty six. Twenty seven. Twenty eight. Twenty nine. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. A hundred. A thousand. A million.

Tráchtaireacht

Is le haghaidh anailís foghraíochta go príomha a rinneadh an taifeadadh seo de na huimhreacha á rá. Tá 30 sampla dá leithéid i mbailiúchán Doegen.

Teideal i mBéarla: Numbers
Leagan digiteach foilsithe ag: Tionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen, Acadamh Ríoga na hÉireann

Cur síos ar an Taifeadadh:
Cainteoir: Proinnsias Ó Súilleabháin as Co. Chorcaí
Duine a rinne an taifeadadh: Wilhelm Doegen
Eagraí agus riarthóir scéim na dtaifeadtaí: Acadamh Ríoga na hÉireann
I gcomhar le: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (anois Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Taifeadta ar 13-09-1928 ag 18:20:00 in: Clochar na Trócaire, Cill Airne (oifig). Taifeadta ar 13-09-1928 ag 18:20:00 in: Clochar na Trócaire, Cill Airne (oifig).
Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1091d4, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:43 nóiméad ar fad. Taifeadadh Cartlainne (Comhartha Aitheantais LA_1091d4, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:43 nóiméad ar fad.
Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1091d4, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:41 nóiméad ar fad. Taifeadadh Úsáideora (Comhartha Aitheantais LA_1091d4, ó cheirnín seileaic in Acadamh Ríoga na hÉireann): 00:41 nóiméad ar fad.